Advies

Home / Advies

Advies in nationale en internationale financieringen

Jan van Bergeijk heeft ervaring in het opzetten en afsluiten van nationale en internationale financieringen voor
bouwprojecten met Wereldbank, IFC, Afrikaanse Ontwikkelingsbank, Finexpo en dit aangevuld met nationale en internationale banken.

Advies in raamovereenkomsten

Uitbouw haven van Zeebrugge

Bij de ontwikkeling van de haven van Zeebrugge waren, naast privé-bedrijven, de overheid en andere instanties betrokken. De veelzijdigheid van dergelijke projecten brengt heel wat uiteenlopende belangen met zich mee. Via een raamovereenkomst worden voorwaarden vastgelegd i.v.m. de langdurige samenwerking die partijen met elkaar aangaan.

Het opstellen van zo’n overeenkomst is een juridische aangelegenheid waar Jan van Bergeijk mee vertrouwd is. Hij heeft de nodige expertise op vlak van financiële afspraken die gemaakt worden in een raamovereenkomst.

 foto Zeebrugge

foto Zeebrugge

Advies in concessie opdrachten

Liefkenshoektunnel Antwerpen

De realisatie van de Liefkenshoektunnel is een voorbeeld van private financiering onder de juridische vorm van een concessie. Deze tunnel kon niet gebouwd worden met publieke fondsen. Daarom koos de overheid destijds voor  een formule van private financiering onder de juridische vorm van een concessie.

Tijdens de bouwperiode trad de Tijdelijke Vereniging “NV De Meyer, NV Van Laere en NV Betonac” op als concessiehouder en was zij met de bouw van de tunnel belast. Zodra de bouwactiviteiten beëindigd werden, werd de NV Tunnel Liefkenshoek concessiehouder en exploitant.

Jan van Bergeijk was nauw betrokken bij dit project, zowel als bestuurder van De Meyer als van de NV Tunnel Liefkenshoek. Dankzij zijn ervaring met concessieopdrachten is Jan van Bergeijk goed geplaatst om gelijkaardige projecten te sturen.

 Foto Liefkenshoektunnel

Foto Liefkenshoektunnel

Advies in promotie overeenkomsten

Winkelcentrum Shopping Center Zuid

Jan van Bergeijk was als bestuurder van De Meyer zeer actief in de ontwikkeling, financiering en de realisatie van het Urbiscomplex aan het Gent Zuid. Het project werd ontwikkeld door onder meer een promotieovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen, waarna een multifunctioneel complex bestaande uit het winkelcentrum Shopping Center Zuid, een ondergrondse parkeerruimte, kantoorruimtes en appartementen tot stand werd gebracht.

 Shopping Center Zuid

Shopping Center Zuid

Advies in Publieke Private Samenwerkingsovereenkomsten

Jan van Bergeijk heeft ervaring met Publieke Private Samenwerkingsovereenkomsten, kortweg PPS genoemd. Dat is een samenwerkingsverband waarin de publieke en de private sector, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren. Via dergelijke samenwerkingen wil de overheid gebruik maken van de denk- en innovatiekracht van de private markt.

De publiek-private samenwerking kan betrekking hebben op uiteenlopende sectoren en projecten, zoals: infrastructurele projecten zoals de aanleg van wegen, bruggen, en tunnels, de ontwikkeling van een stadsgebied, de bouw en exploitatie van woon- en zorgcentra, de bouw van een gevangenis, de aanleg en exploitatie van een bedrijvencomplex.

 

Bouw van stelplaatsen en nieuwe tramlijnen voor De Lijn

Voorbeelden van een publiek-private samenwerking zijn de bouw van stelplaatsen en nieuwe tramlijnen met ondergrondse stations voor De Lijn, de Vlaamse vervoersmaatschappij Vlaanderen.

Deze stelplaatsen voorzien in het onderhoud van bussen. De nieuwe tramlijnen maken gebruik van oude ongebruikte, maar opnieuw aangepaste en beveiligde ondergrondse metrolijnen.

De bouw gebeurde via een zogenaamde DBFM-procedure, waarbij de private partner instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het complex gedurende 25 jaar.

 Foto De Lijn

Foto De Lijn

Advies voor ontwikkeling, promotie, financiering en bouw vastgoedprojecten

Een vastgoedproject opstarten is niet vanzelfsprekend en brengt automatisch een groot aantal vragen met zich mee. Jan van Bergeijk onderzoekt welk potentieel uw project biedt en geeft u advies. Van architect tot ontwikkelaar, van ontwikkelaar tot bouwondernemer en ten slotte de uiteindelijke verkoop.

Jan begeleidt uw project, denkt na over de partnerships en staat in voor de ontwikkeling en promotie.

Molenkouter Merelbeke

Jan van Bergeijk is als mede-investeerder, bestuurder en ontwikkelaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van het sportcomplex Molenkouter in Merelbeke, en dit in nauw overleg met het gemeentebestuur.

Dit project voorziet het bouwen van 4 voetbalvelden met tribune en het aanleggen van een atletiek piste volgens nationale standaarden.

 Foto Molenkouter Merelbeke

Foto Molenkouter Merelbeke

Advies fusie en overnamebegeleiding

Jan van Bergeijk is tevens actief in het adviseren en begeleiden van ondernemingen bij transacties zoals fusies en overnames.
Jan levert financiële en juridische begeleiding en biedt een geïntegreerde oplossing op maat.